Boekhouding

  • Resultaatverwerking per kwartaal
  • Opstellen van balans en resultatenrekening
  • Volledige vennootschapsboekhouding
  • BTW-administratie
  • Opstellen van jaarrekening
  • Verslagen algemene vergadering
  • Volledige vennootschapsboekhouding